Nieuws | 21/03/2014
Zorgstandaard Astma kinderen & jongeren

zorgstandaard astma kinderen 6+

Monique Veenstra, verpleegkundig specialist Kinderlongziekten, vraagt aandacht voor de nieuwe zorgstandaard voor kinderen met astma én hun ouders.

De versie voor ouders is een handzaam boekje waarin recente kennis is gebundeld. Deze te verkrijgen bij de huisarts of gratis te bestellen via het longfonds:

https://www.longfonds.nl/bestellen/pati-ntenversie-zorgstandaard-astma-bij-kinderen-en-jongeren

De versie voor professionals is te downloaden via de website van de longalliantie:

http://www.longalliantie.nl/files/6513/6752/1347/Zorgstandaard_Astma_Kinderen_en_Jongeren.pdf

Informatie: monique.veenstra@ghz.nl