Wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundigen van Plicare houden zich bezig met de zogenaamde niet-toewijsbare zorg. Dit wil zeggen dat het zorg zonder indicatie betreft. Ook heeft de wijkverpleegkundige een actieve rol bij het opsporen van zorgmijders en het voorkomen van onnodige vervolgkosten. Deze zorg zit in het basispakket van de zorgverzekeraars. Er zijn voor de cliënt dan ook geen kosten aan verbonden.Iedereen met vragen over gezondheid, welzijn en veiligheid kan contact opnemen met onze wijkverpleegkundigen Linda Hart. Zij kijkt samen met een cliënt naar diens persoonlijke situatie en kan op basis daarvan advies geven en passende hulp aandragen. Natuurlijk kiest een cliënt altijd zelf waar hij of zij gebruik van wil maken.

In Gouda Oost is Linda Hart de wijkverpleegkundige waar u terecht kunt.​​