Centrum voor Jeugd & Gezin

Ouders en kinderen maken veel met elkaar mee. Elke fase, van zwangerschap tot jong volwassene, kent zijn eigen situaties, vragen en soms problemen. Soms heb je vragen, wil je daar eens met een deskundige over praten, of heb je hulp nodig. Het CJG / Sociaal team jeugd Gouda is er voor alle vragen over opvoeden, opgroeien en jeugdhulp. Wij denken mee, bieden ondersteuning en regelen gespecialiseerde jeugdhulp als dat nodig is. Daarnaast verzorgt het CJG / Sociaal team Jeugd thema-avonden, cursussen en ondersteunt oudernetwerken.

Kijk ook op: www.cjggouda.nl of op facebook: (https://www.facebook.com/CJGSociaalTeamJeugd)

logo CJG Gouda Sociaal Team Jeugd