Nieuws | 24/03/2014
Zorg op Tijd

In Oost Actief Plus op 26 maart j.l., vertelde Anke Duijm van MEE over het project Zorg op Tijd. In Zorg op Tijd werkt MEE samen met de jeugdgezondheidszorg van de GGD en met Rivierduinen GGZ kinderen & jeugd in het CJG. Zorg op Tijd heeft als doel: de verbetering van de signalering en toeleiding van migrantenjeugd met GGZ en LVB problematiek naar de zorg. Kinderen van ouders die niet in Nederland zijn geboren blijken de geestelijke gezondheidszorg moeilijk te kunnen vinden, ondanks uitgesproken problematiek. Het project kent 3 doelgroepen: kinderen, ouders & leerkrachten. De start is gemaakt en scholen worden nu benaderd met een expertise aanbod. Contact: Anke.Duijm@meemh.nl

bron: Yalp.nl