Vindplaats voor professionals

Zorgnetwerk Nieuw Iterson wil zich inzetten voor een gezonde wijk en gezondheidsvaardige wijkbewoners. In het netwerk zoeken zorgverleners van verschillende professies elkaar op en wordt kennis uitgewisseld en gebundeld. Met ‘wijk’ wordt hier bedoeld: Kort Haarlem en Gouda Oost, postcodegebied 2806.

Er zijn in de wijk veel initiatieven op het gebied van gezondheid en zorg. Voor verschillende doelgroepen wordt gezamenlijk gewerkt aan antwoorden op uiteenlopende problemen. We vinden het belangrijk dat zorgverleners elkaar weten te vinden. Graag brengen we daarom initiatieven voor het voetlicht, voorzien van contactgegevens, zodat ieder gebruik kan maken van deze expertise en ervaringen. zie initiatieven

Het netwerk kan ondersteuning bieden bij samenwerking. Het zichtbaar en vindbaar maken van initiatieven blijkt van groot belang. Samenwerken kost tijd, geduld en inspanning. Daartegenover staan de baten voor de patiëntenzorg, zowel op kwaliteit als op kosten.

Belangrijke uitgangspunten in het netwerk, we willen:

  • bij gesignaleerde problematiek de eigen mogelijkheden van de cliënt/patiënt zo goed mogelijk benutten
  • elkaar en elkaars expertise steeds beter leren kennen, waarderen en inzetten
  • een open en transparant netwerk zijn, niet exclusief maar inclusief; we ontmoeten je graag als je in de wijk werkt en belangstelling hebt voor één van de onderwerpen
  • blijven leren van elkaar en van de ontwikkelingen in de wijk, ons werkgebied
  • bouwen met vertrouwen, bereid tot verantwoording

In deze tijd wordt er van de wijkgezondheidszorg veel verwacht en van de wijkbewoner niet minder. Burgers moeten zoveel mogelijk participeren en zelfredzaam zijn. Met enige regelmaat zal iedere wijkbewoner een zorgvraag hebben, een deel zelfs chronisch. Dan is het goed als de eerstelijn een lage drempel heeft. Dan is het nodig dat de zorgverlener thuis is in de wijk en zijn zorgpartners kent.

Hier gaan we voor:

  1. Dat de burger weet waar hij met zijn gezondheidsproblemen terecht kan.
  2. Dat de patiënt éénduidige, goed afgestemde zorg krijgt.
  3. Dat professionals elkaar laagdrempelig consulteren en goed gebruik maken van elkaars expertise.
  4. Dat wijkgezondheidsproblemen in samenhang worden aangepakt.

Het Zorgnetwerk in de wijk valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Gezondheidscentra Kort Haarlem-Oosterwei, in 2009 opgericht door vijf zorgverleners in de wijk. Meer weten? zorgnetwerk@nieuwiterson.nl