Nieuws | 24/06/2014
Wat doet een Eigen Kracht Oudercoach?

In het zomeroverleg van Oost Actief Plus vertelde Laziza el Aliche van het consultatiebureau (GGD Hollands Midden) in de wijk over haar werk als Eigen Kracht Oudercoach. Laziza kent de wijk goed en is al ruim 20 jaar actief is de wijkgezondheidszorg. Als zorgconsulent bestond haar taak vooral uit voorlichten en tolken. Als Eigen Kracht Oudercoach fungeert ze als bruggenbouwer (tussen ouder en hulpverlener) en aanspreekpunt (voor zowel ouders als hulpverleners in situaties waar de culturele achtergrond hulpverlening bemoeilijkt).

In deze rol steunt ze ouders in de opvoeding van hun kind(eren), gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van ouders. Er is aandacht voor het sociale netwerk van het gezin, zodat sociale steun ervaren en gegeven kan worden. Vertrouwen is een belangrijke sleutel bij de begeleiding van het gezin. Laziza kan worden ingeschakeld door zorgverleners, via het consultatiebureau. Ze registreert haar zorg in het medisch dossier van de ggd.

Laziza is gecertificeerd voor het toepassen van verschillende methodieken, belangrijk zijn:

1. Video Home Training, doel is het verbeteren van de positieve interactie tussen ouders en kinderen, door te richten op de behoefte van het kind. Hierbij is niet in eerste instantie het advies van belang, maar eerder analyseren en ouders begeleiden in het zelf oplossen/aanpakken.

2. Triple P, Positief Pedagogisch Programma, bedoeld voor ouders van kinderen met emotionele en/of gedragsproblemen. Laziza kan deze methodiek inzetten bij milde vormen van probleemgedrag of ontwikkelingsproblemen, voor ernstige vormen zal zij terugverwijzen naar de hoofdbehandelaar, die kan binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin verder hulp inschakelen van MEE, jeugd-ggz of jeugdzorg.

# 1x per maand is er intercultureel spreekuur op het consultatiebureau, dan is Laziza aanwezig om wederzijds zaken uit te leggen en toelichting te geven.

illustratie: eventidee.nl