Nieuws | 16/05/2014
Voorbereidingen Week tegen Eenzaamheid

Verschillende activiteiten in deze week moeten mensen helpen eenzaamheid, of het risico op eenzaamheid, te herkennen. Bij zichzelf of bij een ander. In de privésfeer maar ook als vrijwilligers, beroepskrachten in zorg en welzijn en bij gemeenten.

Kom erbij. Net zo belangrijk is dat die eenzaamheid vervolgens wordt doorbroken, dat mensen zoveel als wenselijk nabijheid ervaren. Dat vraagt een open oog, een open deur en een open hart in ons dagelijks leven. Niet altijd makkelijk, wel de moeite waard!

http://www.eenzaam.nl/weektegeneenzaamheid2014

In Gouda is Ineke Weverling van het Transmuraal Netwerk contactpersoon: Ineke.weverling@ghz.nl

De Themagroep Eenzaamheid bij Ouderen in Gouda bestaat uit: Ben Peters (Mozaiek Wonen), Maudy Brussel (Palet Welzijn), Johan den Ambtman (gemeente Gouda), Angelique de Graaf (Kwadraad), Mirjam Koekoek (Vierstroom), Annette Mulder (Zorgpartners MH) en Ineke Weverling (Transmuraal Netwerk MH)

Op 15 mei j.l. werd hiervoor een bruisbijeenkomst georganiseerd in samenwerking met Heleen van Praag van Gouda Bruist/ de Ideeënbrouwerij. De uitwerking hiervan volgt.

goudabruist.nl