Nieuws | 24/03/2014
voorbereiding Project TussenIn

Steunpunt OOG (Onderwijs, Opvoeding, Gezondheidszorg) is sinds 2004 actief in Gouda Oost, onder leiding van Willemien Rougoor. Deze stichting heeft het initiatief genomen voor project TussenIn. TussenIn is bedoeld om niet-Nederlandse vrouwen te helpen om de weg te vinden in de Nederlandse gezondheidszorg. Dit kan deze vrouwen veel dure omwegen besparen en preventief werken omdat ze tijdig gezondheidsklachten melden in de eerste lijn. De opzet is om vrijwillige vertrouwenspersonen toe te rusten en in te zetten. In Utrecht zijn hiermee goede ervaringen opgedaan, zie link hieronder. In Gouda is er inmiddels steun van gemeente, CJG en Woonpartners.
Het project bevind zich in de startfase.
Hierbij de link naar het voorbeeldproject in Utrecht: Al Amal, en de flyer: TussenIn Gouda, juni ’14
Contact: Marion van Leeuwen, steunpunt OOG, email of projectcoördinator Adila Lemmouy, email

meerwaardemetkennis.nl