Welzijn op recept

Voor klachten waar medische zorg niet direct iets oplost.

Er zijn 5 welzijnsarrangementen geformuleerd die een oplossing kunnen bieden aan mensen met psychosociale klachten als eenzaamheid, somberheid of rouwverwerking. Wanneer een patiënt met deze klachten de huisarts bezoekt, verwijst de huisarts deze patiënt door naar de welzijnscoach. De welzijnscoach bespreekt het probleem met de patiënt en draagt oplossingen aan, zoals bewegingsactiviteiten of kookgroepjes van bewoners. De welzijnscoach reikt aan, verder is het de eigen verantwoordelijkheid van de betreffende persoon om het ‘welzijnsrecept’ op te volgen. In principe kunnen andere zorgverleners (thuiszorg, paramedici) mensen met psychosociale klachten doorverwijzen naar de welzijnscoach.

Op een rijtje:
– 
Doel van Welzijn op Recept is activering;
–  Op de website www.welzijnopreceptgouda.nl worden activiteiten aangeboden.
Hier kan iedere burger zelf op zoek naar activiteiten die bij hem/haar passen.

De zorgverlener kan ook de Welzijnscoach inschakelen voor advies op maat. In Gouda Oost is dat Angelique de Graaf a.degraaf@kwadraad.nl

Welzijn op recept