Valpreventie

Aanleiding: Goede ervaringen met een Valpreventietraject
in Gouda Noord in 2010.

Doel: terugdringen van valrisico bij ouderen.

Stand van zaken: Op 11 april 2013 zijn een aantal zorgverleners uit Kort Haarlem bij elkaar geweest om de mogelijkheden te verkennen. Genoeg enthousiasme, maar tot nu toe te weinig tijd & gelegenheid om verder uit te werken.

Contact: Jolanda Ehlert, fysiotherapeut van Praktijk voor Fysiotherapie Martenssingel fysio_martens@zonnet.nl
of Ineke Weverling van Transmuraal Netwerk ineke.weverling@ghz.nl

Meer informatie website transmuraalnetwerk

valpreventie