Polyfarmacie

Aanleiding: De publicatie in 2009 van het VWS voorstel HARM-wrestling (hospital admissions related to medication), gericht op het verbeteren van de extramurale medicatieveiligheid.

Doel: De deskundigheid van huisarts, apotheker en praktijkondersteuner samenvoegen tot een optimale medicamenteuze behandeling van de patiënt, in zorgvuldige afstemming met de patiënt.

Stand van zaken: De apotheker bezoekt de oudere patiënt die chronisch meer dan 5 soorten medicatie gebruikt thuis. De ervaring van de patiënt met het gebruik, de werking en de bijwerkingen van de middelen wordt nauwkeurig besproken. De bevindingen worden overlegd met de huisarts en indien nodig de wijk-/praktijkverpleegkundige of de specialist. Onnodige/onwenselijke medicatie wordt zorgvuldig afgebouwd. Dit levert een aanmerkelijke tevredenheid bij de patiënt en een grote kostenbesparing op.

Contact: a.grendel@apotheekgrendel.nl

polyfarmacie