Oost Actief Plus

Aanleiding: Op verzoek van cliënten/patiënten moesten huisarts en sociale dienst in de wijk (Oost Actief) met regelmaat verklaringen omtrent werk of gezondheidstoestand ondertekenen. Dit was aanleiding om eens om de tafel te gaan.

Doel:  Elkaar kennen en op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen in eigen vakgebied of organisatie. In concrete gevallen kan men elkaar hierdoor makkelijker consulteren. Praktische knelpunten in de zorg aan kwetsbare gezinnen worden gesignaleerd en zo goed mogelijk opgelost.

Contact: zorgnetwerk@nieuwiterson.nl

 

foto: Natuurkieker, Coby Koops