Ondervoeding

Aanleiding: Ouderen in de thuissituatie blijken vaker ondervoed dan verwacht, dit brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee, zoals beïnvloeding van de werking van medicatie, slechte wondgenezing, minder mobiliteit en een verhoogde kans op ziekenhuisopname.

Doel: aandacht voor ondervoeding van ouderen, invoeren SNAQ 65+, screeningsinstrument voor ondervoeding in de eerstelijn, LESA.

Stand van zaken: Er zijn eerstelijns samenwerkingsafspraken gemaakt, wijk- en praktijkverpleegkundigen gebruiken de SNAQ

Contact: Willy Verstegen, diëtiste, w.verstegen@weteneneten.nl

appel oudere