Laaggeletterd

Laaggeletterdheid herkennen in de apotheek

Aanleiding is een combinatie van factoren: casuïstiek van patiënten die hun medicatie niet goed gebruiken; de relatief lage sociaal economische standaard in een aantal buurten in de wijk, de toenemende aandacht voor de relatie tussen geletterdheid en gezondheid. In 2010 hebben medewerkers van de partners in het Zorgnetwerk een korte cursus interculturele communicatie van Pharos gevolgd, hier in de wijk. Hierdoor ontstond meer oog voor laaggeletterdheid. De apotheek maakt onderdeel uit van Connecting Care, een groep van apothekers die graag hun nek uitsteken voor vernieuwing en verbetering van de farmaceutische zorg in een veranderende omgeving. Zij hebben het onderwerp opgepakt.

Het doel is om het adequaat gebruik van geneesmiddelen te verbeteren bij laaggeletterde patiënten, migranten en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Als middel hiervoor wordt een training ontwikkeld voor medewerkers van apotheken. Belangrijk is dat signalen van laaggeletterdheid worden herkend en dat hier rekening mee gehouden wordt bij het voorschrijven, afgeven en de bewaking van de medicatie. Hierbij is een goede afstemming met huisarts, wijkverpleegkundige en andere bij de patiënt betrokken zorgverleners van belang.

Meer informatie: Pouline Middelkoop, farmaceutisch consulent in de apotheek en Mirjam Altena, manager email

illustratie: boilingpoints.wordpress.com