Kinderen met Astma

Aanleiding: De samenwerking sinds 2001 tussen kinderartsen, fysiotherapeuten en kinderlongverpleegkundigen.

Doel: Minder opnames/exacerbaties door hoogwaardige zorg voor kinderen met astma of bronchiale hyperreactiviteit dichtbij huis.

Stand van zaken: Elke woensdagmiddag houdt de Verpleegkundig Specialist Kinderlongziekten uit het Groene Hart Ziekenhuis spreekuur in de huisartsenpraktijk aan de Dunantsingel. Zij ziet alle kinderen met Astma of bronchiale hyperreactiviteit die medicatie gebruiken. Adequaat gebruik van de voorgeschreven longmedicatie is essentieel om exacerbaties te voorkomen. Evenals een eenduidige, herhaalde, goede voorlichting aan kinderen en ouders.

Resultaten: Door dit spreekuur is hoogwaardige kinderlongzorg laagdrempelig en dichtbij toegankelijk, de huisarts kan meestal hoofdbehandelaar blijven, de kinderarts is door de nauwe samenwerking met de Verpleegkundig Specialist heel dichtbij. De opkomst op de spreekuren is hiermee verhoogd. De Verpleegkundig Specialist kan gemakkelijk op huisbezoek als daar aanleiding voor is.

Contact: monique.veenstra@ghz.nl

ghz dichtbij