Gezondheidsvoorlichting

Voorlichting over gezond gedrag en goede zorg voor eigen lichaam en geest hoort bij ons werk en vindt op vele manieren plaats. We weten uit ervaring hoe belangrijk het is om zelf te weten hoe je kunt bijdragen aan een gezonder lichaam. De menselijke geest en zijn sociale netwerk zijn daarmee vast verbonden. In Zorgnetwerk Nieuw Iterson vinden steeds opnieuw uiteenlopende voorlichtingsactiviteiten plaats. De persoonlijke voorlichting maakt deel uit van een consult of van de behandeling. Het bij elkaar brengen van mensen rond een gezondheidsklacht heeft als voordeel dat lotgenoten bij elkaar herkenning en steun kunnen vinden. Ook kan een onderwerp op deze manier op de kaart worden gezet, een voorlichtingsactiviteit genereert ook aandacht voor het onderwerp, bijvoorbeeld in de locale media.

Onder de initiatieven en nieuwsberichten op deze site zijn verschillende voorlichtingsactiviteiten en onderwerpen. Zie Zorgmarkt Zuidrandflat, polyfarmacie en ondervoeding. Of in april en mei j.l. Diabetesvoorlichting op arabische toon, de Gezonde boodschap of Medicatie tijdens Ramadan.

De belangrijkste les tot nu toe is: betrek de doelgroep bij de organisatie van een voorlichtingsactiviteit en werk zoveel mogelijk behoeftegestuurd. Als dit lukt is de voorlichting al voor 70% geslaagd. Verder van belang zijn een goede afstemming met collega-professionals in de wijk, een redelijke tijdsindeling en een deskundige spreker. Informatie: zorgnetwerk

illustratie: managegezond.com