COPD-overleg

Aanleiding: Knelpunten in de chronische zorg inventariseren en oplossen, aandacht voor preventie

Doel: Minder (in aantal en in ernst) zieke COPD-patiƫnten in de wijk, door het vroegtijdig inzetten van elkaars deskundigheid. Signaleren van knelpunten en deze gezamenlijk oppakken.

Betrokken: diƫtiste, fysiotherapeut, apotheker, wijkverpleegkundige, huisarts, poh

Stand van zaken: COPD is inmiddels een zorgprogramma, afgesproken dat betrokken disciplines initiatief nemen om de betrokkenen bij elkaar te roepen op het moment dat daar behoefte aan is.

Contact: Hendrik Jan Geukes, huisarts, hjgeukes@kleiniterson.nl

longen blauwrood