Tandem

Transmurale attentie naast dementie. Eén aanspreekpunt voor mensen met dementie en hun naasten.

Aanleiding is de wens om de zorg voor mensen met dementie in de wijk zo goed mogelijk vorm te geven. Deskundig, samenhangend & laagdrempelig. In 2010 ontstaan met het pilotproject ‘Attentie voor Dementie’ in de huisartsenpraktijken. Casemanagement en multidisciplinaire overleg bleken waardevol bij de zorg voor mensen met dementie en hun naasten. In 2012 is uit dit project Tandem voortgekomen, net als ‘Attentie voor Dementie’ gedragen door het Transmuraal Netwerk.

Wat biedt Tandem? Deskundige begeleiding voor mensen met dementie die thuis wonen en voor hun naasten, vanaf het eerste begin tot aan het einde. Dit gebeurt door een vaste verpleegkundige die deel uitmaakt van het zorgnetwerk in de wijk. De zorg wordt uitgevoerd in samenspraak met de huisarts, die hoofdbehandelaar is. Voor advies & consultatie zijn specialisten uit de tweede lijn beschikbaar.

Meer over Tandem op de site van het Transmuraal Netwerk.

In Zorgnetwerk Nieuw Iterson is Ingrid Vergeer al vanaf het begin bij deze zorg voor mensen met dementie betrokken. Naast haar werk als praktijkondersteuner in de beide huisartsenpraktijken is zij casemanager dementie bij Tandem. Zo werkt zij nauw samen met de patiënt, zijn naasten en uiteenlopende zorgverleners in de wijk en daarbuiten. Contact: ingrid.vergeer@tandemmh.

tandem