Nieuws | 25/04/2014
Langdurige zorg in 2015

ill.: Arend van Dam

De langdurige zorg is zich in hoog tempo aan het voorbereiden op veranderingen per 2015. Waar gaat dit precies over? En wie doet wat? We hebben straks te maken met vier wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Jeugdwet en de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Het ministerie van VWS heeft een factsheet uitgegeven waarin de nieuwe situatie beknopt en helder staat vermeld. Factsheet van VWS-042014