Nieuws | 27/06/2014
Jongeren op Gezond Gewicht (JoGG)

Sinds dit voorjaar is Gouda officieel JoGG gemeente. JoGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht.

Onder de paraplu van de gemeente werken publieke en private partijen, zoals scholen, sportclubs, huisartsen, buurtsupers en woningbouwverenigingen samen. Die lokale samenwerking leidt tot betere sport, beweeg- en speelfaciliteiten en voor meer aandacht voor voeding en beweging. Want gezond eten en drinken, dagelijks bewegen en sporten moet de gewoonste zaak van de wereld worden. Zie de landelijke website: www.jogg.nl

JoGG is hard nodig, want overgewicht is een groeiend probleem. Ongeveer één op de zeven kinderen is te zwaar. In sommige wijken zelfs één op de drie. Met alle gevolgen voor de gezondheid van dien, denk aan diabetes, astma, obstipatie, gewrichtsklachten, vermoeidheidsklachten, concentratieproblemen door schommelingen in de bloedsuiker. Ook psychosociale klachten worden beschreven. Jongeren in huishoudens met een lager inkomen hebben vaker overgewicht dan jongeren in de hoogste inkomensgroep. Het is dan ook de moeite waard te investeren in preventie van overgewicht op jonge leeftijd. Zo kan de Nederlandse jeugd vrolijker opgroeien.

Op 22 mei j.l. was hierover een bijeenkomst met allerlei betrokkenen in de gemeente Gouda. Het is de bedoeling dat allerlei bestaande initiatieven rond bewegen en voeding voor het voetlicht worden gebracht, zodat men elkaar weet te vinden en bij elkaar aan kan sluiten.

Jaco Hodzelmans van Sport.Gouda is projectleider, meer informatie: email

jogg_logo