Nieuws | 12/05/2014
Ik loop op water en fruit :-)

Van 20-23 mei wordt de 55ste editie van de Goudse avondvierdaagse gelopen. Op deze avonden lopen ruim 3600 kinderen 5 km per keer. De routes gaan door de vier windstreken van Gouda en op de laatste avond begeleiden muziekkorpsen de wandelaars. Deze leuke activiteit gaat gepaard met een toenemende snoepconsumptie. Zeker nu overgewicht een probleem wordt is dit geen goed signaal voor kinderen. Wie kunnen daar wat aan doen? Wij volwassenen: ouders & begeleiders, leerkrachten. Ouders uit de buurt namen het initiatief om de Goudse avondvierdaagse gezonder te maken met als motto: “Ik loop op water en fruit, dan houd ik het nóg langer uit!” http://www.ikloopopwaterenfruit.nl/ouders-en-begeleiders/

illustratie: Betje.com

illustratie: Betje.com