Nieuws | 18/04/2014
GGZ Kinderen & Jeugd makkelijk bereikbaar voor advies & consultatie

bel

Vanaf oktober 2012 hield GGZ Kinderen en Jeugd wekelijks spreekuren in het CJG Wilsonplein. GGZ Kinderen & Jeugd zet haar aanbod voor consultatie en laagdrempelige advies- en intakegesprekken voort op afroep/afspraak. Dat betekent dat alle ketenpartners van het CJG en alle huisartsen in de verzorgingsgebieden van beide CJG’s van harte welkom zijn om op elke werkdag van de week tussen 9.00 en 17.00 uur contact te zoeken om over verwijsvragen te overleggen. Voor het Wilsonplein/Gouda Oost is Mirjam Rigter de aangewezen contactpersoon. Zij is maatschappelijk werker en werkt sinds 2007 als ouderbegeleider van Rivierduinen. Bereikbaar per mail: m.rigter@ggzkinderenenjeugd.nl, het telefoonnummer is en blijft 0182-573933. Op afspraak kunnen advies- of intakegesprekken in de wijk worden gevoerd.