slogan voor Nieuw Iterson

We hebben een slogan voor ons zorgnetwerk Nieuw Iterson

SAMEN BETER IN ZORG

De beste wensen voor 2016!

Namens huisartspraktijken Bloemen en Geukes, Apotheek Grendel, Fysiotherapiepraktijk Kooper en de Vierstroom: Wensen wij iedereen het allerbeste voor 2016; een gelukkig, liefdevol en bovenal gezond 2016!

Oost Actief Plus – Nieuwe data overleg 2015

Het Oost Actief Plus overleg is al jaren een succes en we gaan dus vol enthousiasme door in 2015. Iedere hulpverlener is welkom; door elkaar regelmatig te treffen zorgen we samen voor betere afstemming van zorg, welzijn en veiligheid voor onze cliënten. Noteer daarom alvast in je agenda voor 2015 de volgende overleg momenten:

Woensdag 18 februari, 10:30- 12:00 in het Nelson Mandela Centrum (NMC)

Woensdag 13 mei, 10:30 – 12:00 in NMC

Woensdag 9 september, 10:30 – 12:00 in NMC

Woensdag 25 november, 10:30 – 12:00 in NMC

Check je werkstress week

Een derde van het werk gerelateerde verzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer een groot risico. Signalen als slapeloosheid, aanhoudende hoofdpijn of oververmoeidheid worden vaak niet op tijd herkend. Maar het kunnen de druppels zijn die de emmer doen overlopen. Het is belangrijk dat deze signalen bij jezelf of, als leidinggevende  bij je medewerkers worden herkend. Het voorkomen van ziekte en uitval door werkstress en het stimuleren van werkplezier is belangrijker dan ooit. Daarom is sinds mei 2014 vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestart met een meerjarige campagne voor de aanpak van werkstress.

Bijna 1 miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziekten. Om steeds meer werkgevers en werknemers gezamenlijk in beweging te laten komen tegen werkstress, vindt van 3 tot en met 7 november de Check je Werkstress Week plaats.

Het doel van de week is om zoveel mogelijk landelijke aandacht te krijgen voor thematiek van werkstress en om werkgevers en werknemers op te roepen in actie te komen en ze hierbij te ondersteunen.

Griepvaccinaties 2014

Ter informatie voor alle zorgverleners die patiënten hebben met huisartsen Bloemen en Geukes:

De griepvaccinaties 2014 voor de patiënten van praktijk Bloemen en praktijk Geukes worden dit jaar gegeven op de volgende data:

Woensdag 29 oktober 2014, locatie De la Reylaan 45 te Gouda van 15.00-19.00 uur

òf

Maandag 10 november, locatie Dunantsingel 29 te Gouda van 16.00-18.00 uur

 

Patiënten hebben een oproep gekregen voor de griepvaccinatie.
Deze oproep dienen ze mee te nemen als ze de griepprik komen halen.

Mocht een patiënt deze oproep niet hebben ontvangen en wel in aanmerking komen voor de griepprik, laat ze contact opnemen met de assistente.

Indien patiënten geen indicatie hebben voor de vaccinatie, maar deze wel graag willen hebben kunnen ze dit melden bij de assistente. Wij berekenen dan €25,-, dit verzoeken wij contant te betalen wanneer ze de griepprik komen halen.

Dag van de apothekersassistenten

Elk jaar op de vierde dinsdag van september is “De dag van de apothekersassistenten”

Op deze dag is er bijzondere aandacht voor het werk en de bijdrage van de apothekersassistenten aan de farmaceutische zorg. Die extra aandacht verdienen zij. Uiteraard werken de apothekersassistenten onder eindverantwoordelijkheid van de apotheker maar verrichten zij in de apotheek heel veel taken zelfstandig en zijn zij de spin in het web van de apotheek.

Kom je dus vandaag bij je apotheek? Vergeet niet even de assistenten een complimentje te maken!

“Zullen we samen…” 2014

Hoe kunt u senioren in Gouda stimuleren om meer samen te doen? We willen met u de Goudse senioren bereiken en hen stimuleren om mee te doen aan activiteiten. Tijdens de week tegen eenzaamheid, die plaatsvindt van donderdag 25 september tot zaterdag 4 oktober, is Gouda koploperstad.

Op dit moment worden ideeën uitgewerkt als: Samen eten, Samen wandelen, Samen zingen, Film van de Stad, Painting oldies, Ontmoetingsdag, De fit en mooi Verwendag, Dag van de ouderen en Wensdag. Wilt u hierbij een rol spelen of heeft u iets anders te bieden? Laat het weten via Goudabruist.nl of een mailtje naar Ineke.Weverling@ghz.nl

Bent u organisator van een activiteit tijdens deze week, vraag dan het logo op bij: Ineke.weverling@ghz.nl en meldt de activiteit aan op goudabruist.nl en samentegeneenzaamheid.nl

Week tegen eenzaamheid.pdf

 

Expertise in de wijk voor kinderen met astma

Op initiatief van de (kinder-)fysiotherapeuten Esther & Onno van Schaik wordt de richtlijn voor kinderen met Astma van de GGD onder de loep genomen door zorgverleners in de wijk. Zij hebben hiervoor een kinderfysiotherapeut uit Goverwelle, een huisarts uit de wijk en de verpleegkundig specialist kinderlongziekten die hier in de wijk spreekuur houdt bereid gevonden om mee te denken. Het proces wordt ondersteund door Reos. In april zijn de voorbereidingen getroffen voor een brede discussiebijeenkomst in september, de precieze datum volgt nog. Besproken wordt de JGZ richtlijn astma samenvatting. Belangrijk is de verwijzing en terugrapportage, knelpunten en verbeterpunten. Meer informatie bij Esther van Schaik, kinderfysiotherapeut: email

Nieuwe manager voor het Zorgnetwerk

Sinds 1 juni is Mirjam Altena voor vier dagen per week aangesteld als zorgnetwerkmanager. De kern van haar taak is het ondersteunen van het wijkzorgnetwerk, daarnaast heeft ze een belangrijke taak in de interne procesverbetering en personeelsmanagement van de apotheek en de huisartsenpraktijken. Mirjam heeft cultuur, organisatie & management gestudeerd, ze heeft uiteenlopende werkervaringen waar het zorgnetwerk van kan profiteren. Zet zet haar kennis graag in kleine organisaties in, om daarmee echt van dienst te zijn. Meer over Mirjams professionaliteit: LinkedIn

In juni rondt Ineke van Beijnum haar werk als netwerkcoördinator van Zorgnetwerk Nieuw Iterson af. Mirjam neemt ook managementtaken over van Gretha Bloemen, manager van huisartsenpraktijk Bloemen en van Sabine Brown-van der Wal, apotheker bij apotheek Grendel.

Mirjam is bereikbaar voor het zorgnetwerk en de apotheek op m.altena@nieuwiterson.nl. Daarnaast is zij voor de huisartsenpraktijk op maltena@kleiniterson.nl te bereiken.
Haar telefoonnummer: 06-28181808 of via het contactformulier hier op de site.

Medicatiegebruik tijdens Ramadan

Diabetes en de Ramadan

Aan de poster lag het niet. Die was prachtig en helder, evenals het onderwerp, het plan, de ontmoetingen bij de voorbereiding en het gedeelde enthousiasme. Toch viel de opkomst de organisatoren tegen. Enkele buurtbewoners met Diabetes die tijdens de Ramadan willen vasten kwamen langs, bekeken de film en bespraken de gevolgen van het vasten voor hun ziekte. Deze mensen gingen met actuele kennis en nieuwe aanwijzingen naar huis. Naar verwachting bespaart dit hen gezondheidsproblemen gedurende het vasten. Het initiatief kwam van de apotheek uit Goverwelle, samen met de apotheken uit Gouda Oost (Nieuw Iterson) en Korte Akkeren, huisartsen uit de wijken en thuiszorgorganisatie Avicen was het plan snel gesmeed. In de evaluatie werd geleerd dat dit zeker voor herhaling vatbaar is. Leerpunten zijn de afstemming met collega’s in de wijk en goede aandacht besteden aan het introduceren via kanalen die voor de doelgroep bekend en vertrouwd zijn. Voor nog ‘s!