Nieuws | 08/07/2014
Expertise in de wijk voor kinderen met astma

Op initiatief van de (kinder-)fysiotherapeuten Esther & Onno van Schaik wordt de richtlijn voor kinderen met Astma van de GGD onder de loep genomen door zorgverleners in de wijk. Zij hebben hiervoor een kinderfysiotherapeut uit Goverwelle, een huisarts uit de wijk en de verpleegkundig specialist kinderlongziekten die hier in de wijk spreekuur houdt bereid gevonden om mee te denken. Het proces wordt ondersteund door Reos. In april zijn de voorbereidingen getroffen voor een brede discussiebijeenkomst in september, de precieze datum volgt nog. Besproken wordt de JGZ richtlijn astma samenvatting. Belangrijk is de verwijzing en terugrapportage, knelpunten en verbeterpunten. Meer informatie bij Esther van Schaik, kinderfysiotherapeut: email