Nieuws | 21/03/2014
Buitenlucht & Bewegen

pad reeuwijk

Cliënten van Buurtzorg Gouda Zuid gaan een dagdeel naar buiten met hun wijkverpleegkundige of -verzorgende. Deze activiteit vindt 1 keer per 2 maanden plaats, sinds anderhalf jaar. Op deze manier kunnen cliënten, kwetsbare ouderen die vanwege fysieke en/of geestelijke achteruitgang weinig of niet buiten komen, genieten van de buitenlucht. Een groepje van 6 cliënten, met begeleiding vanuit het team, wordt gereden met een Rode Kruis busje. Het samen zijn en de individuele aandacht in een andere omgeving zijn belangrijk. Cliënten hebben iets om naar uit te kijken en achteraf een mooie herinnering om over na te praten, de gemaakte foto’s helpen daarbij. Mantelzorgers zien wat de mogelijkheden zijn en welke ontspanning en afleiding een uitstapje biedt. Het doel van Buurtzorg is dat cliënten in beweging komen en zoveel mogelijk in de buitenlucht zijn. Dat is merkbaar goed voor zowel lichaam als geest! Meer informatie: Plony Klapwijk, tel.06-20678077 goudazuid@buurtzorg.net