Zelfredzaamheid

Hoe passen we onze bedoeling en taalgebruik aan aan de wijkbewoner? Brainstorm & afstemming tussen wijkverpleegkundige, Palet Welzijn en Kwadraad. info@nieuwiterson.nl