Wat betekent de omvorming van de GEZ voor deze wijk?

Bespreken met VGZ wat de wijkinitiatieven opleveren en hoe die het best gefaciliteerd kunnen worden.