Voorbereiding voorlichting diabetes in de ramadan

Op initiatief van apotheken Goverwelle en Grendel wordt samen met andere zorgprofessionals uit de wijken een voorlichtingsbijeenkomst voorbereid over medicatiegebruik (in het bijzonder omgaan met Diabetes) tijdens de Ramadan.