Voorbereiding invoering richtlijn Kinderen met Astma in de wijk

Voorbereiding workshop in juni, voor alle disciplines in de wijk die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen met Astma over de JGZ richtlijn Astma. Contact: fysio.vanschaik-dijcks@online.nl