Platform Eenzaamheid

Woningstichting, vrijwilligers, zorgverleners & wijkbewoners informeren elkaar over signalen van eenzaamheid en wisselen preventiemaatregelen uit. Dit platform wordt ondersteund door het Transmuraal Netwerk, contact: ineke.weverling@ghz.nl