Zorgnetwerk Nieuw Iterson bestuursoverleg

aandacht voor oplossen van knelpunten, vinger aan de pols van de wijkgezondheid, vooruitblik