Bestuursoverleg Zorgnetwerk Nieuw Iterson

aandacht voor oplossen van knelpunten, vinger aan de pols van de wijkgezondheid, vooruitblik